Industrirevolutionen HYBRIT kräver brett samhällsstöd

På ett seminarium som Unionen ordnade i Riksdagen presenterades HYBRIT, det historiskt storskaliga industriprojekt som ska göra svensk stålproduktion till världens mest miljövänliga. Det är SSAB som, tillsammans med Vattenfall och LKAB, vill införa revolutionerande teknik som dramatiskt minskar utsläppen av koldioxid och på sikt gör det möjligt att släcka den sista masugnen senast år 2045.

Projektet HYBRIT bildades våren 2016 när SSAB, Vattenfall och LKAB enades om att göra gemensam sak för att minska den svenska stålindustrins miljöpåverkan. Med befintlig framställningsteknik – masugnar – är koldioxid en ofrånkomlig restprodukt och även om SSAB är mest koldioxideffektivt i världen står företaget idag för cirka 10% av Sveriges samlade koldioxidutsläpp. Det är mycket.

Den alternativa framställningsteknik som nu testas, ännu så länge i liten skala, bygger på vätgas som källa, vilket ger restprodukten vatten. Tidigare under 2018 presenterade parterna resultaten från den inledande förstudien. Skulle tekniken fortsatt visa sig fungera väl kan svensk stålproduktion revolutioneras i grunden.

Läs hela artikeln hos Unionen