Svenska framtidsstålet ska locka tunga köpare

Redan kommande decennium hoppas SSAB, LKAB och Vattenfall kunna skicka nya tekniker på export – och bidra till ett mindre kolberoende Europa. Går allt enligt plan i jakten på ett fossilfritt stål kan Sverige förvänta sig ett första rejält jack nedåt i utsläppskurvan år 2025.

I närvaro av statsminister Stefan Löfven (S) och vice statsminister Isabella Lövin (MP) togs på onsdag förmiddag det första spadtaget för Hybrits pilotanläggning i Luleå. Ett prestigeprojekt för samtliga inblandade som enkelt uttryckt syftar till att inom ett par decennier producera fossilfritt stål. 

Ambitionen är att ha en lösning på plats år 2035. Pilotanläggningen är ett av flera viktiga delsteg, där förhoppningen är att SSAB, LKAB och Vattenfall vid slutmålet ska ha bidragit till att minska Sveriges totala utsläpp av växthusgaser med omkring 10 procent. 

– Jag tror att vi kan nischa oss tidigt på den marknaden. Till exempel Tesla skulle kunna vara intresserade när de vill göra helt fossilfria bilar, säger Mårten Görnerup, vd för HYBRIT.

Läs hela artikeln hos Dagens Industri