”Med stöd kan vi tidigarelägga Hybrit”

När FN samlas till klimatmöte i New York den 23 september står vi beredda att växla upp vårt arbete för fossilfritt stål och tidigarelägga planerna på att minska koldioxidutsläppen. Vi är redo att öka insatserna från vår sida, men för att lyckas måste samhället och politiken göra detsamma, skriver Magnus Hall, Vattenfall, Martin Lindqvist, SSAB, och Jan Moström, LKAB, i en debattartikel i Dagens Nyheter.

Sverige har ett av världens mest ambitiösa klimatmål. Efter Parisavtalet 2015 beslutade riksdagen att Sverige senast 2045 ska ha netto-noll utsläpp av växthusgaser till atmosfären. När FN nu samlas till ett nytt klimatmöte i New York den 23 september står vi beredda att växla upp vårt arbete för fossilfritt stål och tidigarelägga planerna på att minska koldioxidutsläppen. Vi är redo att öka insatserna från vår sida, men för att lyckas måste samhället och politiken göra detsamma.

För tre år sedan bildade SSAB, LKAB och Vattenfall, Hybrit – världens första initiativ för att tillverka stål utan kol. Vi bestämde oss för att utmana en tusenårig och globalt vedertagen ståltillverkningsmetod med målet att revolutionera stål- och gruvindustrin i grunden. Planen är att ersätta kol och koks med fossilfri vätgas och el och därmed eliminera koldioxidutsläppen. Restprodukten blir i stället helt vanligt vatten.

Tidsplanen för Hybrit är redan ambitiös. Men mot bakgrund av våra egna och andras allt högre krav på snabb omställning vill vi växla upp arbetet och tidigarelägga våra planer med ytterligare tre år. Redan nu ser vi över möjligheterna att bygga en demonstrationsanläggning tre år före plan och stå färdig under 2025 så att vi direkt därefter ska kunna producera järnmalmsbaserat fossilfritt stål för kommersiellt bruk. Vid 2035 är målet att sälja fossilfritt stål på bred front.

Läs hela debattartikeln hos Dagens Nyheter