Världens blickar riktas mot Hybrit

Stål utan kol. Hybrit-initiativet med flera ledande aktörer inblandade är redo för nästa fas.

Världen följer spänt med på den blågula resan mot en fossilfri och malmbaserad ståltillverkning.

Ståltillverkaren SSAB, gruvbolaget LKAB och energibolaget Vattenfall är ägarna bakom initiativet Hybrit som Energivärlden skrivit om tidigare. Under Climate Week NYC och UN Climate Action Summit i New York bjöds Hybrit in till klimattoppmötet för att berätta om initiativet och visa att det är möjligt att nå nettonollutsläpp inom järn- och stålindustrin. Nu hyllas initiativet världen över.

– Att tillverka stål fossilfritt har en betydande roll om Sverige ska kunna nå nettonollutsläpp av växthusgaser 2045. Genom att använda fossilfri el och vätgas istället för fossilt kol och koks under ståltillverkningen kommer utsläppet att bli vatten istället för koldioxid. Idag står stålindustrin för cirka tio procent av Sveriges totala koldioxidutsläpp och om Sverige ska kunna nå klimatmålen så krävs det en omställning av industrin, berättar Anna Thorsell från Energimyndigheten.

Hybrit-initiativet genomförs inom ramen för Industriklivet, regeringens långsiktiga satsning med 300 miljoner kronor per år som ska stödja industrins omställning.

Läs hela artikeln hos Energivärlden