Stipendier: Prytziska fonden nr 2

Avkastningen ska användas "till främjande av metallurgisk och metallografisk forskning"

För ansökningar av stipendier ur Prytziska fonden nr 2 gäller följande datum: 

Senast 20 februari20 april20 augusti och 20 oktober 

Fonden administreras av Jernkontoret. Stipendier delas ut inom områden som är relaterade till ståltillverkning och kan sökas av dig som till exempel:

  • är framstående inom ditt ämnesområde
  • vill fördjupa dig inom ditt ämnesområde
  • deltar i projekt som avser att gynna stålindustrin
  • har anknytning till Jernkontorets gemensamma forskningsverksamhet

Mer information och blanketter på Jernkontorets webbplats

Bakgrund till Prytziska fonden nr 2

Vid grosshandlare C R Prytz' död den 10 juni 1938 erhöll Jernkontoret enligt testamente
200 000 kr till en fond som skulle benämnas Prytziska fonden nr 2. Fonden skall användas till anordnande eller främjande av metallurgisk eller metallografisk forskning.


Grosshandlaren i Göteborg
Carl Robert Prytz.

Född 1865 18/8
Död 1938 10/6

Infödd göteborgare studerade Prytz under åren 1881-83 vid Göteborgs handelsinstitut och hade därefter under åren 1883-88 anställning på kontor i Sverige och utlandet. Efter att ha återvänt till hemlandet startade han 1888 i Göteborg firman C. R. Prytz. Vid sidan av sin omfattande affärsverksamhet tog Prytz livlig del i såväl det kommunala livet som i ledningen för ett stort antal affärs- och industriella företag. Prytz var stor delägare i Aspa och Laxå till dessa bruks försäljning 1917. Så också i Bångbro och Ställbergs gruvor.

 

Eventinformation