Stipendier: Överingenjören Gustaf Janssons Jernkontorsfond

Resestipendium

Avkastningen ska användas till studie- och resestipendier "åt unga ingenjörer, vilka önskar till gagn för den svenska järnhanteringen förkovra sina insikter om hanteringens praktiska utövning".

Stipendiet kan sökas senast 20 februari, 20 april, 20 augusti och 20 oktober

För mer information och ansökningsblankett se Jernkontorets webbplats

 

Bakgrund

Gustaf Jansson levde åren 1850–1934. Under senare delen av sin aktiva tid var han överingenjör vid Munkfors Bruk. Gustaf Jansson tilldelades år 1921 Jernkontorets belöningsjetong i guld. Till minne av Gustaf Jansson donerade efterlevande år 1954 200 000 kr att fonderas av Jernkontoret. 

Tavlan hänger på Jernkontorets entréplan

Eventinformation