Stipendier: Stiftelsen Skandinaviska Malm och Metalls forsknings- och utvecklingsfond

Resestipendium

Avkastningen ska användas till företrädesvis studieresor som har anknytning till Jernkontorets gemensamma forskningsverksamhet.

Stipendiet kan sökas senast 20 februari, 20 april, 20 augusti och 20 oktober.

För mer information och ansökningsblankett se Jernkontorets webbplats

Eventinformation