Nytt stipendium inom energi- och ugnsteknik

Jernkontorets teknikområde 51 (TO 51), Energi- och ugnsteknik har instiftat ett stipendium inom energi- och ugnsteknik för ståltillverkning.

Stora mängder energi används vid värmning, bearbetning, behandling och kylning för framställning av olika stålprodukter. Teknikområdet berör allt från minskad bränsleförbrukning till energisparande utformning av framställningsprocesser. Målet är att främja den svenska stålindustrin på världsmarknaden och bidra till en minskad miljöpåverkan vid framställning av unika produkter.

För att erhålla detta stipendium bör du vara student, doktorand eller senior forskare vid en högskola eller universitet i Sverige. Stipendiebeloppet kan användas för att genomföra laboratorieuppgift/datorsimulering (exempelvis examens-/projektarbete), konferensdeltagande, studieresa, eller utbytesarbete som kan kopplas till energi- och ugnsområdet. Du kan till exempel få bidrag till materiel, konferensavgift, reseutgifter, eller uppehälle.

Stipendium kan erhållas på upp till 30 000 kronor. Ansökningsprocessen är öppen året runt och ska innehålla en kort beskrivning av vad du vill göra, CV, betyg samt rekommendation från ansvarig professor/handledare.

Det är också möjligt att ansöka om max 10 000 kronor efter utfört examensarbete som berör energi- och ugnsteknik för ståltillverkning. I detta fall ska rapporten från examensarbetet skickas in tillsammans med ett följebrev och du ska vara beredd att presentera arbetet på ett av teknikområdets styrelsemöten.

Läs mer och ansök på jernkontoret.se

Eventinformation