Stipendier: De Geerska fonden

Resestipendium

Avkastningen ska utdelas som "stipendier till för järnhanteringens utveckling särskilt förtjänta unga ingenjörer eller på annat sätt för järnhanteringens utveckling speciellt gagnande och nyttigt sätt".

Stipendiet kan sökas senast 20 februari, 20 april, 20 augusti och 20 oktober.

För mer information och ansökningsblankett se Jernkontorets webbplats

Bakgrund

Friherre Louis de Geer, Leufsta bruk, donerade år 1918 100 000 kr till Jernkontoret att förvaltas som särskild fond, benämnd De Geerska fonden.

I donationsbrevet skriver Louis de Geer: "Såsom en tacksamhetens minnesgärd för den insats som den förste Louis de Geer (kallad den svenska järnhanteringens fader) och efter honom samtliga mina övriga företrädare i äganderätten till Leufsta bruk gjort för denna hanterings förkovran och utveckling anhåller jag härmed att till Jernkontoret som järnhanteringens främste målsman i Sverige få såsom donation överlämna ett hundra tusen kronor."

Eventinformation