Stipendier: Hugo Carlssons Stiftelse för vetenskaplig forskning

Anslag ur stiftelsen kan ges till forskningsinsatser och anskaffning av utrustning. Sista dag för ansökningar är 1 mars och 1 oktober varje år.


Utdrag av §1 i stiftelsens stadgar:

”Stiftelsen skall ha till ändamål att stödja vetenskaplig forskning med sådan inriktning att resultaten kan få betydelse för svensk järnhantering genom att vidga kunskaperna om stålets sammansättning, struktur och egenskaper samt om processerna vid dess framställning och behandling”.

Mer information om stipendiet på Jernkontorets webbplats

Om Hugo Carlsson

Tavlan hänger på Jernkontorets entréplan

Ur Jernkontorets arkiv


Eventinformation

  • Jernkontoret, Box 1721, 111 87 STOCKHOLM