Färre ytfel på varmvalsade produkter (YTFEL)

Ytfel är en vanlig orsak till att delar av varmvalsade produkter (stång, tråd, band) skrotas eller klassas ned. Trots att man har kunskap om vilka feltyper som uppstår på olika produkter är det svårt att härleda orsaken på grund av ytfelens och processens komplexitet. Projektet YTFEL går ut på att karaktärisera ytfel med hjälp av avancerade mikroskopi- och ytanalystekniker och samtidigt utveckla och implementera en kamerabaserad teknik som automatiskt kan detektera och fotografera ytfel on-line.

Förväntade effekter och resultat

YTFEL ska utveckla en kompletterande metod till manuell syning baserat på kamerateknik som kan tillämpas i industrin. Avancerade mikroskopi- och ytanalystekniker kommer att användas för att karakterisera olika typer av ytdefekter och de bakomliggande mekanismerna för deras uppkomst vilket underlättar spårningen av deras uppkomst. Målsättningen är att ta fram ett verktyg som kan minska förekomsten av ytfel på varmvalsade produkter. Den övergripande målsättningen för YTFEL är ökad resurseffektivitet genom förbättrat utbyte, bättre kvalitet minskad kassation och att bidra till en kraftig kompetenshöjning inom området.

Planerat upplägg och utförande

Projektet är uppdelat i fyra arbetspaket.

AP1: On-line mätning

AP2: Processbevakning

AP3: Utvärdering

AP4: Koordinering

 

Koordinator: Swerim