Prediktering av mikrostruktur och egenskaper i svetsar av duplexa rostfria stål - Metalliska material våren 2014

Prediction of microstructure and properties in duplex stainless steel welds (DUPLEXWELD).

Syfte och mål

Förstudiens syfte och mål har uppfyllts: grunden till ett verktyg för prediktering av mikrostruktur i duplexa svetsar har utvecklats. Genom att koppla ihop termodynamiska och kinetiska beräkningar med finit elementsimuleringar av svetsar och med verifiering genom experimentell svetsning kan mikrostrukturen predikteras på ett bra sätt.

Resultat och förväntade effekter

Förstudien har på ett framgångsrikt sätt kopplat ihop termodynamiska och kinetiska beräkningar med finit elementsimuleringar av svetsförlopp och verifierat predikteringarna med experiment. Dessa resultat har implementerats i den betaversion av datorverktyg som utvecklats. Genom att samla det kompletta konsortiet på möten och på en avslutande workshop har deltagare från hela värdekedjan varit delaktiga i diskussioner som lett till förbättringar i såväl tillvägagångssätt som i slutlig mjukvara.

Upplägg och genomförande

Förstudien har drivits av en projektkommitté med industriell ordförande och representanter från de deltagande företagen och forskningsutförarna samt med aktivt deltagande från forskningschef på Jernkontoret. Totalt hölls 7 möten under projektets löptid. Genomförandet har varit framgångsrikt med beträffande uppnådda resultat. Löptiden blev något förlängd, men projektet uppfyllde sina mål och avslutades i den ordning som planerats.

Projektdeltagare

Projektledare

Joakim Wahlsten, Swerea KIMAB AB

Forskningsutförare

Swerea KIMAB
Högskolan Väst

Styrgrupp

Jernkontorets teknikområde 43, Egenskaper - rostfria stål (TO 43)

Tid

Startdatum

2014-08-01

Slutdatum

2015-06-30

 

 
Från LIGHTer och Metalliska material programkonferens, 25-26 augusti 2014