(SMART-CAST)

Avancerat stål besitter en nyckelroll i Sveriges ekonomi. Dessa stålsorter är krävande att gjuta till en följd av den höga koncentration av legerande element som gör dem benägna till sprickbildning. Utöver detta leder ökade krav på kvalitet till ett behov av sofistikerade kontrollsystem för att reglera viktiga parametrar som värmeöverföring och sekundär kylningsintensitet. Detta kräver ett kombinerat förhållningssätt som tittar på både kokilltemperaturen och strängens ytkvalitet, där temperaturer korreleras med strängens kvalitet. Det behövs då utöver avancerade övervakningssystem även algoritmer med Artificiell Intelligens (AI) för att hantera den stora mängd data som samlas in i realtid under gjutningssekvensen.

Förväntade effekter och resultat

SMART-CAST strävar mot att förena avancerade övervakningssystem som temperatursensorer och ytlaser/kamera-system för strängen genom en robust och snabb AI-algoritm för att öka processflexibilitet och effektivitet. Detta ger en snabb respons med förslag på förbättrande åtgärder och som kan skapa kvalitetsrapporter till nedströmsprocesser som till exempel återuppvärmning och valsning.

SMART-CAST ska undersöka de huvudsakliga processutmaningarna, undersöka framväxande teknologier, utreda möjliga sensorer från leverantörer samt projektera kostnader. Utöver detta inkluderar genomförbarhetsstudien flera undersökningar som testar konceptet med avseende på olika AI-metoder och det projekterade genomslaget på den svenska stålindustrin.

Planerat upplägg och utförande

Projektet är uppdelat i fyra arbetspaket.

AP1: Studying the benefits of merging the monitoring technologies for steel industry

AP2: Proof-of-Concept (POC) of AI algorithms for process optimization including potential future partners and cost estimation for implementation

AP3: IoT/Data exchange between sensors and AI

AP4: Project administration, dissemination, and reporting

 

Koordinator: Swerim

Projektets löptid: 2021 - 2022