Co-fri borrkrona (RockIt)

Sverige är ett extremt starkt materialproducerande land, och är idag världsledande när det gäller att producera fossilfria höghållfasta stål och hårdmetall. Projektet RockIt syftar till att förena dessa två material i en komposit för att lösa hållbarhetsfrågor med befintliga verktygsmaterial för bergborrning.

Förväntade effekter och resultat

Traditionellt består verktyg för bergborrning av volframkarbid i en bindefas av kobolt. I det nya materialet har bindefasen ersatts av ett stål med martensitisk/ferritisk matris med en viss mängd restaustenit, som vid förhöjda spänningsnivåer omvandlas till martensit genom en så kallad TRIP-effekt. Denna ersättning av bindefas skulle inte bara kunna förbättra de mekaniska egenskaperna hos hårdmetallbaserade verktyg för bergborrning, utan också lösa flera problem från en hållbarhetspunkt kopplade till kobolt. Dessutom skulle det bana väg för en ny grupp av kompositmaterial för många olika tillämpningar.

Planerat upplägg och utförande

Projektet är uppdelat i fyra arbetspaket.

AP1: Formulation of basic recipes for binder composition and materials design

AP2: Manufacturing of new composite

AP3: Characterization of the new composite material

AP4: Field tests at one of Boliden’s mines

 

Koordinator: KTH

Projektets löptid: 2022–2025