Fullskaleprojekt: Integrerad Bearbetningsmodellering (FINBEAM)

Flera separata insatser som drivits inom modellering idag har sammanförts i genomförbarhetsstudien och samarbete etablerats mellan högskolor, institut, mjukvaruutvecklare och metallföretag. Modellering av varmbearbetning har identifierats som den största utmaningen och blir fokus för detta fullskaleprojekt. Grundläggande modellering av samverkan mellan deformation, temperatur och mikrostruktur, avancerad karakterisering av termomekaniska egenskaper och materialmodeller som implementeras i finit elementkod kommer att ingå i projektet.

Förväntade effekter och resultat

Det viktigaste resultatmålet är att modellerna kommer inom projektets löptid till full användning inom företagen. Fullskaleprojektets resultat förväntas vara direkt tillämpbara för att förverkliga den bärande idén, och kommer att kunna följas upp av ytterligare insatser där successivt fler modeller sammankopplas.

Planerat upplägg och utförande

Projektet är uppdelat i åtta arbetspaket.

AP1: Grundläggande fysikalisk modellering av mikrostrukturutveckling under deformation

AP2a: Experimentell termomekanisk karakterisering

AP2b: Mikrostrukturkarakterisering

AP2c: Flytspänningsmodellering

AP3: Modelleringsutmaning och benchmarking

AP4a: Processimulering

AP4b: Industriell validering

AP5: Informationsspridning, omvärldsbevakning och utbildning

 

Koordinator: Jernkontoret (TO 31)