Förbättrad skärbarhet genom DEsignad MicrO-legering (DEMO)

Projektet ska utveckla kunskap och förståelse för ett nytt koncept för robustare skärbarhet utan försämrade materialegenskaper och innefattar även utveckling av ett praktiskt verktyg för att antingen modifiera befintliga legeringar eller för utveckling av nya material.

Projektet DEMO bygger på de senaste forskningsresultaten där ett liknande skyddslager, så kallade TPL (Tool Protection Layer), har identifierats som består primärt av varmhållfasta kemiska föreningar, vilka har skärbarhetsförbättrande funktion även vid högre skärdata och temperaturer till skillnad från så kallade tribofilmer.

Förväntade effekter och resultat

Projekt ska utveckla nya experimentella metoder parallellt med användning av avancerad simulering och modellering. Den kunskap med tillhörande metoder som DEMO kommer fram till paketeras för industriell implementering och anpassas också till nya läromedel. Projektet kommer också baseras på demonstratorer bland annat i form av en komponent i skärbarhetsförbättrat manganstål.

Planerat upplägg och utförande

Projektet är uppdelat i sex arbetspaket:

AP 1: Experimental Prestudy

AP 2: Thermodynamic calculations

AP 3: High temperature tribological studies

AP 4: Case studies

AP 5: Diffusion simulations

AP 6: Machinability testing

AP 7: Suggest methodology

 

Koordinator Lunds universitet