COMponent Scale Modelling LINK to Materials Development (COMLINK)

Utvecklingen av den Additiv tillverkningens ekosystem har flera tunga punkter, men där kvalitetssäkring, pulver-, material- och processutveckling är tre av de fem högst prioriterade områdena för nationellt stöd, identifierade av den svenska industrin. Projektet COMLINK:s industripartner har identifierat att det är viktigt att kunna förutsäga och förhindra processinducerade byggfel (brade crash) och defekter på olika längdskalor genom en bättre förståelse för LPBF-processen, vilket i sin tur säkerställer en robust AM-produktion.

För att möta COMLINK:s industriella partners behov krävs ett helhetsgrepp som är effektivt inom det prioriterade områden som nämns. Ett helhetsgrepp som detta implementeras naturligt i en digital AM-produktionskedja.

Förväntade effekter och resultat

Hittills har forskning och utveckling inom Laser Powder Bed Fusion (LPBF) till stor del drivits av experimentell teknik. För geometrioberoende studier används ofta lättprintade testobjekt. I dessa fall är risken för byggfel och defekter vanligtvis låg, och experimentell undersökning räcker normalt. Men för temperaturdrivna fenomen krävs geometriberoende, större och mer komplexa testobjekt. Den komplexa fysiken i LPBF-processen kräver flerskaliga modelleringsstrategier inramade i ett omfattande valideringsramverk.

I COMLINK kommer en simuleringsdriven metodik att utvecklas, validerad genom analys av situövervakning data och experiment. Metoden kommer att tillämpas på slutanvändarkomponenter, vilket förebygger bygginducerade defekter genom processoptimering.

Planerat upplägg och utförande

Projektet är uppdelat i sex arbetspaket.

AP1: Verification & Validation framework

AP2: Micro scale modelling

AP3: Meso and macro scale modelling

AP4: Demonstrators and in situ monitoring

AP5: Post manufacturing experiments

AP6: Project Management & Dissemination

 

Koordinator: RISE IVF

Projektets löptid: 2021-2023