Design av nya material och processer för nästa generations additiv tillverkning (DEMA)

I det här projektet kommer grundläggande kunskap och förståelse i form av integrerade experimentella tekniker och beräkningsmetoder att utvecklas i syfte att styra stelningsförloppet under additiv tillverkning. Motivet är den stora potential AM och pulvermetallurgi skulle ha om material utvecklades specifikt för AM.

Förväntade effekter och resultat

Projektet ska resultera i generiska experimentella förfaranden, samt beräkningsmetoder för materialkonceptkoncept och därmed vara fördelaktiga och tillgängliga för den svenska materialmiljön som helhet.

Planerat upplägg och utförande

Projektet är uppdelat i fem arbetspaket

AP 1: Alloying techniques and alloy constitution for controlled solidification

AP 2: Post-processing of printed parts

AP 3: Holistic evaluation via demonstration

AP 4: Materials data informatics

AP 5: Information and education

Koordinator: KTH