Önskade arbetsvalsegenskaper för maximal prestanda vid varmvalsning av plåt (DEMROLL)

För att tillverka SSAB Special Steels kylda stål i Oxelösund, utifrån egna och kunders ständigt ökande krav på tunnare och mer hållfasta stål, så krävs att de stålvalsar som mellan sig reducerar tjockleken på plåten i plåtverket håller för påfrestningen. Idag spricker valsarna i ytan i allt för hög grad. Valsarna slipas då ner till dess att sprickorna försvinner, men i värsta fall upptäcks inte alla sprickor och valsarna havererar. Ytterligare ett intresse är att förstå friktionen mellan plåt och vals hos en ny typ av arbetsvalsar, snabbstålsvalsar.

Detta valsmaterial har överlägsen slitstyrka jämfört med andra valstyper, vilket resulterar i längre drift i plåtverket. Initiala försök med denna typ av vals har redan inletts på några plåtverk i Europa, inklusive SSAB Special Steel i Oxelösund. Men, vid drift har det påvisats svårigheter genom slirning vid valsning och därmed svårigheter att fullfölja valsning, med oplana plåtar som följd, vilket måste undvikas och förbättras.

Förväntade effekter och resultat

Målsättningen med projektet DEMIROLL är att utveckla valsar som är mer motståndskraftiga mot sprickor och även förbättra egenskaper som slitstyrka, vilket möjliggör fortsatt utveckling av kylda stål till transportindustri,”yellow goods”, kranar, och konstruktioner.

Planerat upplägg och utförande

Projektet är uppdelat i fyra arbetspaket.

AP1: Plant trials for HCI and HSS rolls

AP2: Modelling wear and frictional forces

AP3: Modification of HCI rolls

AP4: Documentation and dissemination of results

 

Koordinator: Swerim