Tillverkning av Al-MMC bromsskivor av återvunna Al-Si-legeringar (MaReAl)

Transportsektorn stod för 20 procent av de globala koldioxidutsläppen år 2020. Därför är en betydande åtgärd mot lätta fordonskomponenter nödvändig för att minska utsläppen och bränsleförbrukningen. Lättviktsmetoden lämpar sig även för elfordon, som beräknas utgöra 30 procent av bilförsäljningen 2025. Utmaningen är då att välja och optimera material och produktionsprocesser för tunga komponenter i transportsystem, som bromsskivor, för att möta de specifika krav på korrekt funktion.

Återvunna aluminium-kisellegeringar (Al-Si) förstärkta med SiC-partiklar (Al-SiCp MMCs) är giltiga kandidater för att ersätta grått gjutjärn i bromsskivor, och användningen av återvunnet material är obligatoriskt för att möta hållbarhetsmålen för de kommande decennierna. Dessa kompositer har lämpliga mekaniska egenskaper, och optimering av komponentdesignen maximerar deras prestanda ytterligare. En av de mest utmanande aspekterna av återvunna legeringar är järnhalten (Fe), vilket leder till skadliga intermetalliska föreningar. Denna aspekt sammanfattar den begränsade högtemperaturstabiliteten hos Al-Si-matrisen och behovet av en nästan nätformig produktion för MMC:erna.

Förväntade effekter och resultat

Projektet syftar till att uppnå en tvåfaldig optimering av material och produktionsprocess som tar itu med formningsgränserna och slitageprestanda för de återvunna Al-SiCp MMC:erna för högtemperaturapplikationer.

Planerat upplägg och utförande

Projektet är uppdelat i sex arbetspaket.

AP1: Project management and outreach

AP2: Literature review

AP3: Material optimization

AP4: Process optimization

AP5: Validation of wear

AP6: Validation of the component

 

Koordinator: Tekniska Högskolan i Jönköping

Projektets löptid: 2022 - 2025