Information från den avslutade konferensen för Metalliska Material - Fler idéer om metaller

4-5 mars 2015 hölls konferensen "Fler idéer om metaller". Som en fortsättning på förra årets konferens "Idéer om metaller" presenterades allt som hänt och pågår just nu inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material och Järn- och stålindustrins energianvändning, JoSEn.


Gert Nilson, Programchef, hälsar alla välkomna!

 

Vad händer med de metalliska materialen och vart är vi på väg? Göran Carlsson presenterar företaget TBT Managements analys av dagens materialrevolution.

 

Gert Nilson beskriver läget i programmet Metalliska material, dess utfall och framtid.

 

Under konferensens första projektparad presenterades följande Metalliska-material-projekt:

Agendasteg 1 - Utveckla erbjudandet

• ALSTer - Nya aluminiumoxidbildande stål för framtida energiproduktion med fokus på solkraft
• AVON - Undvikande av skadliga nitrider i duplexa rostfria stål - förstudie
• Custoval - World-class customer value
• Duplexweld - Prediktering av mikrostruktur och egenskaper i svetsar av duplexa rostfria stål
• Omvärldsanalys - Vem gör vad var i Kina?

Agendasteg 2 - Öppna värdekedjan

• Adding - Nya generationens verktyg genom additiv tillverkning
• Slagphalt - Slaggasfalt, en tyst och hållbar vägbeläggning för tätbebyggda områden

Agendasteg 3 - Öka materialutvecklingstakten

• Cast design - Beyond conventional product development of castings properties predictions for efficient design
• ComPreSint - Ny sintringsstrategi för konkurrenskraftig tillverkning av högpresterande pulvermetallurgiska komponenter
• Defmod - Modellering av deformationens inverkan på mekaniska egenskaper
• Frost - Verktyg för utveckling av framtidens rostfria stål
• Helcoat - Laserytbeläggning med högentropimaterial

 


Ingmar Baarman presenterar FIMECC - Finlands motsvarighet till det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material.

 

Katrin Danerlöv från VINNOVA:s internationella avdelning berättar om alla möjligheter inom EU:s ramprogram för forskning och innoivation Horizon 2020. 

 


Stålindustrins forskarskola utbildar 15 doktorer i nära anslutning till stålindustrin med målet att öka samarbete och kunskapsöverföring mellan högskola och näringsliv.

 


Karl Hallding från Stockholm Environment Institute berättar om deras samarbetsprojekt med Jernkontoret - Svensk stålindustri för ökad samhällsnytta.

 

Dag 2

Under konferensens andra projektparad presenterades följande Metalliska-material-projekt:

Agendasteg 4 - Öka flexibiliteten

• NG Wire - Nästa generations tråddragning
• Optiroll - Verktyg för optimering vid valsning av långa produkter
• Moldmet - Kokillmetallurgi
• CentreDP - Förstudie av centrumdefekter och porositet i valsad och smidd stång
• AluPre - Improved Characterization of Aluminium Based Melts
• Flowflex - Studier av flödesdynamik för flexibel stränggjutningsdrift

Agendasteg 5 - Öka resurseffektiviteten

• Profroll - Industritillämpad forskning för förbättrade varmvalsningsprocesser
• Remomic - Online övervakning av mikrostrukturer under varmvalsning
• Återanvända gjuterisand som betongballast - Resurseffektiv natursand

Agendasteg 6 - Minska miljöpåverkan

• I-slag - Intelligent styrning av slaggers egenskaper för bättre miljö
• NoCo - Ingen kobolt i hårdmetall ett materialgenomatiskt angreppssätt

Agendasteg 7 - Öka kompetensen och attraktiviteten

• P-Marss - Pilot Materials research PhD summer schoolBiträdande programchef Anna Ponzio presenterar den nya utlysningen inom Metalliska material som öppnade i och med konferensen.

 


Under konferensens första idédiskussion presenterades följande idéer:

1. ArcSave in EAF, Boost productivity and reduce cost
2. Hjälpmedel för inställning av rull- och sträckriktverk för optimering
avseende planhet och inre spänningar i band
3. TubeBlast
4. Spinodalt sönderfall i duplexa rostfria stål
5. Väteinducerad försprödning av höghållfasta konstruktionsstål
6. Klusterfritt stål
7. Stickad metall i formbart lättviktslaminat
8 Restspänningar i bandändar
9. Resursallokering och projektportfölj för gemensamma prioriteringar
10. CO2-avskiljning ur stål i gas med lägre kostnad

 

Under konferensen presenterades pågående projekt inom Järn- och stålindustrins energianvändning, JoSEn:

Forskningsområde 1

• Förbättrad effektivitet vid svavelrening av råjärn - förstudie
• Förbättrad processtyrning av ljusbågsugnar genom utveckling av mätteknik
• Minskning av oscillationsmärken
• Energieffektivisering vid råjärns- och ferrokromtillverkning genom användning av myonteknik

Forskningsområde 2

• Kylning av stål med impinging jet
• P-slagg - Separation av fosfor från LD-slagg
• Minskning av mängden stoft från masugnar med 100% pellets
• Optimerad användning av processgas från integrerad ståltillverkning
• Smart återvinning av restprodukter från malmbaserad stålframställning
• Förstudie om energiåtervinning från gjutningsprocesser

Forskningsområde 3

• IronArc - En ny metod för energieffektiv produktion av järn
• BioDRI - Skogen möter stålet
• Probiostål - Biobränsleförgasning för pulverstålsproduktion
• Energieffektivisering av masungsprocessen genom användning av bio-agglomerat

 


Biträdande programchef Anna Ponzio presenterar nya utlysningen inom Järn- och stålindustrins energianvändning, JoSEn - ett samverkansprogram som genomförs av Energimyndigheten och Jernkontoret. Sista ansökningsdag är 11 juni 2015.

 

Under konferensens fokusdel fick en handfull projekt göra en längre presentation och svara på frågor från en panel bestående av: 

Bo Rogberg, Sandvik,
Hans Klang, SSAB
Hans Frisk, Svenskt Aluminium
Margareta Groth, VINNOVA
Jennica Broman, Energimyndigheten

Först ut var JoSEn-projekten:
• Optir - Optimerad energianvändning av värmningsugnar med radaravbildning
• Visualisering av längsgående ytsprickor på varma stålämnen

 


I fokusomgången för Metalliska material presenterades följande projekt:

Agendasteg 3 - Öka materialutvecklingstakten

• MachinOpt - Förbättring av stålets skärbarhet genom en optimering av inneslutningskarakteristik

Agendasteg 4 - Öka flexibiliteten

• Tubesurf - Miljövänlig borttagning av oxider och ytdefekter på rör

Agendasteg 6 - Minska miljöpåverkan

• Sustain - Metoder och verktyg för optimering av hållbarhetsprestanda för produkt- och processutveckling

 

Under konferensens andra idédiskussion presenterades följande idéer:

11. Att jobba branschöverskridande för att öka innovationsförmågan
12. Hur får vi till en demonstrationsanläggning för CCS?
13. Kompositer med stål
14. Ytintegritet - Samspel mellan material och tillverkningsprocess
15. Development of High-Entropy Coatings
16. Användarvänlig modell för försörjning med biomassa till stålindustriprojekt
17. Mättade slaggfilter innehåller värdefulla ämnen.
18. Styrning av produktegenskaper via kryobearbetning och optimering av materials skärbarhet
19. Verktygskompetens 2.0
20. Materialkoncept för additiv tillverkning

 

 

 

 

Konferensbroschyr

 

 

 

IdéhäfteDela med dig av dina idéer

Skicka in era idéer inför konferensens idédiskussioner. Idén behöver inte vara ”färdig”, det kan också vara en fråga eller ett önskemål om hjälp och kompletteringar från andra.

Måndag 2 mars är sista dag för att skicka in idéer

(Klicka på bilden så öppnas formuläret i nytt fönster)

Använd formulärets skicka-knapp med Internet Explorer. I Chrome, spara ner på datorn, öppna dokumentet från där ni sparat det på datorn och inte via webbläsaren, fyll i och maila in din idé till programkontoret@metalliskamaterial.se

 

Utlysningar under våren 2015

(Klicka för större bild)

 

Eventinformation

  • Runö Möten & Events Näsvägen 100