Programkonferens 2019 - Se filmer från årets konferens!

Onsdag och torsdag 6 - 7 mars 2019 på Skogshem & Wijk på Lidingö så hölls 2019 års programkonferens för Metalliska material. Företrädare för näringsliv, akademi och myndigheter träffades för att diskutera området metalliska material och det strategiska innovationsprogrammet.

punchrulle

Konferensens två dagar var fyllda av intressanta samtal, föreläsningar, seminarier och projektpresentationer. Här möttes företrädare för näringsliv, akademi och myndigheter för att diskutera området metalliska material och det strategiska innovationsprogrammet.

Här kan man se de föreläsningar och samtal som hölls på Programkonferensens scen under eftermiddagen 6 mars.

Nytt från Metalliska material

 

Nytt från Vinnova

 

European Steel Research and Innovation

 

SWERIM – Ett nytt forskningsinstitut för metall

 

Industrinytta – Minrent

 

Industrinytta – Lightest

 

Industrinytta – Agenda 2030

 

Industrinytta – Compresint

 

Projektparad från nätverket Jag kom, jag såg, jag stannade

 

Unlike an engineer

 

En app för kompetensförsörjning

 

 

Konferensens program och projektkatalog finns att läsa och ladda ner här

 

 

 

 

 

Eventinformation