Programkonferens 2023

Den 15-16 mars 2023 är det åter dags för Metalliska materials Programkonferens.

Den 15-16 mars 2023 är det återigen dags för Metalliska materials uppskattade Programkonferens! Konferensen kommer även i år att hållas på Skogshem & Wijk på Lidingö. Konferensens första dag kommer även att livesändas digitalt!

Se konferensen digitalt här:

Tio år med Metalliska material
Gert Nilson, Jernkontoret, Jessica Elfsberg, Gjuteriföreningen och Lars-Inge Arwidsson, Svenskt Aluminium

Impact Innovation
Anders Holmgren, Vinnova

Omvärlden och framtiden
Kristian Skånberg, Jernkontoret

Satsningar i Sverige - Satsningar i världen
Marta Lena Antti, LTU, Annika Borgenstam, KTH, Tania Irebo Schwartz, Swerim

Innovationsresan
Rebecca Ericzén, SEI

Europaresan - Företagens syn på EU-forskning
Patrik Ölund, Ovako, Björn Haase, Höganäs, Jan Haraldsson, Alleima, Stefan Wass, Gränges

Greener Sweden
Jonas Bjuhr, Hydro Sverige

Kastrullresan
Åsa Lidén, Ikea, Edward Dahlin, Ikea

Jordbearbetningens hållbarhetsutmaningar
Staffan Jacobsson, Uppsala universitet, Anders Backström, Väderstad

Avslutning

På Programkonferensen så samlas företrädare för näringsliv, akademi och myndigheter för att diskutera området metalliska material och det strategiska innovationsprogrammet. Missa inte Sveriges främsta samlingsplats för metallforskning!

 

LADDA NER PROJEKTKATALOGEN FÖR PROGRAMKONFERENSEN 2023

Eventinformation