Idéer och filmer från programkonferensen - Framtidens Metalliska material

16-17 mars 2016 samlades företrädare för industri, akademi och offentlig förvaltning för att diskutera framtidens metalliska material och vägen framåt för det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material.

Gert Nilson, programchef för Metalliska material och Järn- och stålindustrins energianvändning (JoSEn), summerar första dagen.


Karl Hallding, senior research fellow vid Stockholm Environment Institute berättar om Jernkontoret och SEI:s gemensamma projekt om samhällsnyttiga produkter och hur stålindustrin ska nå sin vision 2050.

 

Presentationer dag 1

 

Gert Nilson, programchef för Metalliska material och JoSEn, ger utgångspunkten för nästa steg i det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material.

 

Charlotte Brogren, generaldirektör för Vinnova berättar om det pågående arbetet med de strategiska innovationsprogrammen och om hur programmen kommer att se ut i framtiden.

 

Klara Helstad, chef för enheten hållbar industri beskriver Energimyndighetens strategier för energiforskning och innovation inom industrin. 

 

Göran Carlsson, vd, Swerea, och Göran Krafft, framtidsstrateg vid Kairos Future, presenterar trender som starkt kommer att påverka området metalliska material i framtiden.

 

Karl Hallding, senior research fellow, Stockholm Environment Institute (SEI). Vad inbegriper begreppet samhällsnytta och hur jobbar SEI tillsammans med stålindustrin för att inget annat än samhällsnyttiga produkter ska lämna företagen 2050?

 


Klaus Peters, Secretary General, ESTEP presenterar alla möjligheter att få stöd inom ramen för Europas stålteknikplattform.


Petra Einarsson, vd, och Pasi Kangas, forskningsdirektör, beskriver framtidens utmaningar för Sandvik Materials Technology.

 

Ingegerd Annergren, Manager for Materials Technology & Corporate Standards på Scania R&D berättar om vilka materiallösningar som kommer behövas i framtiden.

 

Jonas Björck från Utbildningsdepartementet svarar på frågor om hur Sveriges forskningsresurser kommer att fördelas i framtiden.

Presentationer dag 2

MASUGN, kl. 8:45 - 10:15 session 1

Använd pilarna för att växla mellan filmerna i spellistan

1. Minskning av mängden stoft från masugnar med 100% pellets
2. Optimerad användning av processgas från integrerad ståltillverkning
3. Energieffektivisering vid råjärns- och ferrokromtillverkning genom användning av myonteknik (MYONTEKNIK)
4. Energieffektivisering av masungsprocessen genom användning av bioagglomerat (BIOAGGLOMERAT)
5. Minskad CO2-emission genom användning av väterika och förnybara reduktionsmedel (REDCO2MEDH2)

 

GJUTERI OCH ADDITIV TILLVERKNING, kl. 8:45 - 10:15 session 2

Använd pilarna för att växla mellan filmerna i spellistan

1. Beyond conventional product development of castings properties predictions for efficient design (Cast design)
2. Utvärdering av metod för gjutinfiltrering av järnpulver (P-CAST)
3. Återanvända gjuterisand som betongballast - Resurseffektiv natursand (ÅGREN)
4. Nya generationens verktyg genom additiv tillverkning (Adding2)
5. Modelleringsstödd materialutveckling för additiv tillverkning och nya pulverstål (MAJKEN)
6. Pulver och materialdesign för flexibel addtiv tillverkning av högpresterande komponenter (HQ-PM-AM)

 

ROSTFRITT, kl. 8:45 - 10:15 session 3

Använd pilarna för att växla mellan filmerna i spellistan

1. Prediktering av mikrostruktur och egenskaper i svetsar av duplexa rostfria stål (Duplexweld)
2. Verktyg för utveckling av framtidens rostfria stål (Frost)
3. Undvikande av skadliga nitrider i duplexa rostfria stål (AVON)
4. Nya aluminiumoxidbildande stål för framtida energiproduktion med fokus på solkraft (ALSTer)
5. Kontroll av lågtemperatur-försprödning i duplexa rostfria stål (COOLER)
6. Prediktering av oxidationsegenskaper - experiment och modellering (TEAMWORK)


RESTPRODUKTER, kl. 10:45 - 12:15 session 1

Använd pilarna för att växla mellan filmerna i spellistan

1. Slaggasfalt, en tyst och hållbar vägbeläggning för tätbebyggda områden (Slagphalt)
2. Smart återvinning av restprodukter från malmbaserad stålframställning (SMAREC)
3. Separation av fosfor från LD-slagg (P-slagg)
4. Intelligent styrning av slaggers egenskaper för bättre miljö (I-slag)


ENERGI OCH RESURSER, kl. 10:45 - 12:15 session 2

Använd pilarna för att växla mellan filmerna i spellistan

1. Optimerad energianvändning av värmningsugnar med radaravbildning (Optir)
2. Biobränsleförgasning för pulverstålsproduktion (Probiostål)
3. Förstudie om energiåtervinning från gjutningsprocesser
4. Kylning av stål med impinging jet / Energioptimerad kylprocess med fokus på kvalitet
5. Aluminiumkretsloppet (ALUKRETS)
6. Framtagning och kategorisering av energidata (FRAME)

 

NYA MATERIAL OCH EGENSKAPER, kl. 10:45 - 12:15 session 3

Använd pilarna för att växla mellan filmerna i spellistan

1. Ingen kobolt i hårdmetall ett materialgenomatiskt angreppssätt (NoCo)
2. In-situ övervakning av mikrostrukturer för effektiv utveckling och tillverkning av högpresterande stål (REMOMIC PLUS)
3. Skärbarhetsförbättrade stål genom optimering av inneslutningar (MACHINOPT)
4. Laserytbeläggning med högentropimaterial (Healcoat)
5. Ny sintringsstrategi för konkurrenskraftig tillverkning av högpresterande pulvermetallurgiska komponenter (ComPreSint)
6. Virtuell verktygskompensering - Hållbar plåtformning för morgondagens produktion (DIECOMP)
7. Högrena sätthärdningsstål i transmissionskomponenter (CLEANCASE)
8. Restspänningar i valsade plåtprodukter (RESTRUCT)

 

METALLURGI, kl. 13:15 - 14:45 session 1

Använd pilarna för att växla mellan filmerna i spellistan

1. Skogen möter stålet (BioDRI)
2. Förbättrad processtyrning av ljusbågsugnar genom utveckling av mätteknik
3. Förbättrad effektivitet vid svavelrening av råjärn
4. En ny metod för energieffektiv produktion av järn (IronArc)
5. Utökad processtyrning genom snabb analys av inneslutningar med optisk emissionsspektrometri (INCONTROL)
6. Effektiv tillverkning av rostfritt stål (ESTASM)


GJUTNING OCH STRÄNGGJUTNING kl. 13:15 - 14:45, session 2

Använd pilarna för att växla mellan filmerna i spellistan

1. Minskning av oscillationsmärken och ytfel på stränggjutna ämnen (SQUAD CC)
2. Kokillmetallurgi (Moldmet)
3. Studier av flödesdynamik för flexibel stränggjutningsdrift (Flowflex)
4. Förstudie av centrumdefekter och porositet i valsad och smidd stång (CentreDP)
5. Förbättrad karaktärisering av aluminiumbassmältor (AluPre)

 

BEARBETNING OCH MODELLERING kl. 13:15 - 14:45, session 3

Använd pilarna för att växla mellan filmerna i spellistan

1. Industritillämpad forskning för förbättrade varmvalsningsprocesser (Profroll)
2. Nästa generations tråddragning (NG Wire)
3. Verktyg för optimering vid valsning av långa produkter (Optiroll)
4. Mjukvara för modellering av deformationens inverkan på mekaniska egenskaper (DEFMOD2)

 

Kundvärdesseminarium kl. 13.00 - 15.05

Jakob Rehme, Professor Linköping Universitet

Daniel Kindström, Biträdande Professor vid Linköpings Universitet


Alla idéer som genererades under konferensens workshops

Bidra genom att gilla och kommentera de idéer du tycker bidrar bäst till att forma en enbart samhällsnyttig svensk metallindustri med teknologisk spets och attraktiva arbetsgivare och partners.

 

 

(Klicka på bilden för att läsa och ladda ner programmet som pdf)

 

Var med och forma vägen framåt. Underlag inför workshopen

Konferensens workshop handlar om hur fas två i Metalliska material, respektive JoSEn ska se ut. Något som i nuläget är en öppen fråga. Resultatet från workshopen kommer att vara en central input i arbetet med att utforma programmens fortsättning.

KairosFuture och Stockholm Environment Institute (SEI), som kommer att leda workshopen, hjälper svensk metallindustri med analyser av hur framtiden kommer att se ut. I underlaget, som diskussionerna kommer att utgå ifrån, har de sammanställt trender idag och möjliga scenarier.

(Klicka på bilderna för att läsa och ladda ner texterna som pdf)

Trenderna


Scenarierna


Mål och metoder

 

 

Eventinformation

  • Skogshem&Wijk, Lidingö
  • Lidingö, Stockholm