Till havs i Torshälla

Torshälla har fått en födelsedagspresent i form av en offentlig utsmyckning. Verket ”Till havs”, som invigdes den 13 december, är en gåva från Outokumpu till Torshälla stad. Det är en paviljong i metall som är konstruerad av elever på Stockholms byggtekniska gymnasium. Verket har nu monterats på Gökstensbanken invid ån i Torshälla. Projektet har finansierats genom Metalliska material.

Till havs torshälla

Foto: Björn Hammar

Vid invigningen medverkande bland annat Lars-Göran Karlsson ordförande i Torshälla stadsnämnd, Rina Oord-Lund (dito), Mats Benson, Outokumpu och artisten Mathilde Stavehuag, som framförde sång med gitarrkomp.

Till havs torshälla 2

Foto: Björn Hammar

Paviljongen har en estetisk form och har god akustik. Permanent belysning kommer att installeras efter årsskiftet. Björn Hammar har formgivit paviljongen och lett projektet och August Sahlberg har varit konstnärlig konsult.

I maj 2017 invigdes paviljongen i Kungsträdgården i Stockholm och är en installation inspirerad av vind och hav i plåt, stål och aluminium. Verket har uppgift en fin akustik. I samband med invigningen i Kungsträdgården sjöng en operasångare Jussi Björlings Till havs, sången som också gett verket sitt namn.

till havs torshälla 4

Foto: Björn Hammar

Paviljongen är ett samarbete som ska locka unga att utbilda sig till plåtslagare, som det idag råder stor brist på. Eleverna har deltagit i tillverkningen av paviljongen under sin praktiktjänst på ett av Stockholms största plåtslagerier, NP-gruppen.

Projektet har finansierats genom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material. Andra som stöttat projektet är Jernkontoret, Outokumpu Steel, Prefa Aluminium, PEAB, Bröderna Palm AB, Uveco handverktyg, Zoltan smidesarbeten, LIWA-gruppen, SSAB GreenCoat, Werax och Volkswagen.