Under Metalliska materials programkonferens 16–17 mars så delade programmet ut sina årliga priser. Det prestigefulla priset för Årets Brobyggare tilldelades Åsa Lauenstein, senior forskare på RISE. Forskningsprojektet MiAMI och ALSCRAM fick också ta emot priser.

– Jag brinner för svensk basindustri lika mycket som jag brinner för klimatet och att göra svensk forskning tillgänglig och tillämpbar. Kan det finnas ett finare pris att få? säger Åsa Lauenstein.

Juryns motivering till priset för Årets Brobyggare 2022 lyder:
"Åsa Lauenstein har innan hon började på RISE arbetat på Sandvik Materials Technology, vilket ofta kommer till uttryck i hur hon förstår industrins behov. Hennes tydlighet i rapportering av alla diskussioner och beslut gör det enkelt för projektdeltagare att följa med i projekt utan att för den skull haft möjlighet att kunna delta på varje möte. Hon har alltid en tydlig struktur med återkommande pulsmöten varannan eller var tredje vecka (bokade i förväg) kombinerat med regelbundna längre projektmöten. Åsa är bra på att se sina begränsningar av kunskap och tar hjälp av kollegor och industripartners för att lösa eller svara på knepiga frågor."

Priset för Årets Överlämning togs hem av projektet MiAMI. Juryns motivering lyder:
"Projektet MiAMI startade 2018 och har arbetat med hela kunskaps- och värdekedjan inom additiv tillverkning. Grundläggande arbete med att vidareutveckla och anpassa beräkningsverktyg på en högskola har kombinerats med materialdesign på ett forskningsinstitut och lett till framtagning av fyra nya maråldringsstål specialdesignade för olika tillämpningar. Dessa har producerats av en industripart och testats hos fyra deltagande slutanvändare. På det sättet har verkliga applikationsdata genererats som dessutom legat till grund för en patentansökan.
För att se till att projektresultat kommer till användning i en bredare krets har projektet presenterat resultat på två konferenser samt tagit fram öppen information som kan användas inom utbildning."

Projektstödens hedersomnämnande för bästa rapport 2022 tilldelades projektet ALSCRAM. Juryns motivering lyder:
"ALSCRAM, Aluminium Sheet with High Recycled Content, berör en av aluminiumindustrins viktigaste frågor: att öka andelen återvunnet material i aluminiumplåt av hög kvalitet.
Rapporten är välskriven, med logisk struktur, och täcker frågeställningar i värdekedjan från återvinning av aluminiumskrot till tillverkning av ny aluminium­plåt. Rapporten berör frågor av betydelse för såväl plåtens tillverknings­process som dess tillämpningar. Den ger tydliga förslag på provlegeringar, med analys av egenskaper och förbättringar. Slutligen ges förslag på fortsatt arbete. En mycket kompetent rapport, med stort innehåll och värde för deltagarna."