Outokumpu investerar i biokolsföretag

Outokumpu investerar nu i Envigas, specialiserade på biokol för stålindustrin. Denna investering på över 100 miljoner kronor gör Outokumpu till en betydande aktieägare i Envigas, med 20 procent, skriver Bioenergitidningen.

Samarbetet mellan bolagen kommer att fokusera på att utveckla storskalig produktion av högkvalitativt biokol från skogs- och trävaruindustrins restprodukter, vilket är avgörande för att minska koldioxidavtrycket i stålproduktionen.

Envigas vd, Lars-Gunnar Almryd, kommenterar samarbetet:
– Vi är mycket glada över att våra diskussioner om samarbete nu har resulterat i att Outokumpu blir delägare i Envigas, vilket också garanterar försäljning och leverans av en betydande del av vår framtida produktion till Outokumpu.

Outokumpu strävar mot att minska klimatavtrycket från stålproduktionen.
–Övergången till att använda nya typer av biobaserade råvaror är ett konkret steg framåt för att avsevärt minska våra direkta utsläpp, säger Timo Huhtala, ansvarig för Outokumpus biokoksinitiativ.

Det nya partnerskapet innebär inte bara en ekonomisk investering utan också ett långsiktigt leveransavtal mellan Envigas och Outokumpu. Envigas siktar på att öka sin produktion av biokol och planerar att nå en kapacitet på cirka 25 000 ton vid utgången av 2026. Detta kan även skapa fler arbetstillfällen i Västerbotten.