Stilfold tar klivet ut i rymden

Den svenska stålinnovatören Stilfold tar sikte på rymden genom ett strategiskt samarbete med det svenska rymdföretaget I.S.A.A.C (International Space Asset Acceleration Company) där astronaut Christer Fuglesang ingår. Målet är att hitta nya applikationer för sin origami-inspirerade tillverkningsprocess, som har flera unika egenskaper som lämpar sig mycket väl för de extrema krav som ställs för transport och konstruktion i rymden.

Origami och rymden hänger ihop sedan länge. Den japanska konsten att vika former av papper har varit en inspiration för såväl hur man effektivt packar saker som ska transporteras upp i rymden som konstruktioner på plats. Svenska Stilfold, som utnyttjar en origami-liknande process för att böja och vika konstruktioner av stål och andra rymdanpassade metalliska material, är därför en potentiellt högintressant teknologi att använda i rymden.

– Vi letar ständigt efter nya sätt att utnyttja den fulla potentialen av vår teknik, men att utforska möjligheterna att ta konceptet ut i rymden känns ändå som något extra spännande, säger Jonas Nyvang, medgrundare till Stilfold.

Genom samarbetet med I.S.A.A.C, som bland annat backas av European Space Agency (ESA) får STILRIDE tillgång till ett stort nätverk av kunnande och kontakter specialiserade på just rymdfärder och de mycket speciella krav som ställs. Potentialen är stor, inte minst genom att Stilfold gör det möjligt att enkelt böja och vika stål och andra metalliska material på plats och därigenom minskar eller tar bort behovet av svetsning. Då utgångspunkten är att det finns möjlighet att den digitala värdekedjan ger en helt annan flexibilitet jämfört med redan färdiga konstruktioner.

– Rymdfärder ställer mycket stora krav på såväl en låg vikt som omfång på det material som transporteras. Alla sätt att effektivisera och förbättra är högintressant för branschen som helhet, säger Cecilia Hertz, medgrundare av I.S.A.A.C.

Stilfold unika tillverkningsteknik har även andra fördelar som kan vara extra intressanta i de extrema miljöer som rymden erbjuder. Konstruktioner som viks och böjs över kurvor kräver överlag mindre material för att uppnå samma hållfasthet i konstruktionen. Potentiellt kan även former vikas om flera gånger vilket ger maximalt utnyttjande av råvaran.

För Stilfold innebär samarbetet även en möjlighet att hitta nya applikationer av sin unika tillverkningsteknik.

Stilfold startade som projektet Stilride inom Metalliska material.