Stål med vätgas kräver nya linjer

Vi är beroende av att få till en elmatning till ugnen i Oxelösund, säger HYBRIT:s vd Mårten Görnerup. Svenska kraftnäts utmaning är att hinna med SSAB:s och Vattenfalls planer.

– Vi har haft diskussioner med Vattenfall vars kund SSAB vill byta från masugn i Oxelösund till en ljusbågsugn. Till det behövs en effekthöjning i området som idag inte har tillräcklig kapacitet, säger Anders Danell på Svenska kraftnäts planeringsenhet.

För att kunna mata SSAB:s kommande ljusbågsugn via det befintliga 130 kV-nätet som sträcker sig neråt Nyköping-Oxelösund har Vattenfall därför ansökt om högre uttag från Svenska kraftnäts 400 kV stamnätsstation Hedenlunda i Flen. Stationen ska samtidigt förnyas med en ny anläggning som tas i drift hösten 2020.

Läs hela artikeln hos Second Opinion