H2 Green Steel ska tillverka fossilfritt stål i Boden

I Luleå-Boden-området ska bolaget H2 Green Steel bygga en ny megafabrik för fossilfri ståltillverkning. Satsningen kommer kosta runt 25 miljarder kronor och ska ge runt 10 000 nya arbetstillfällen.

Under första kvartalet 2022 ska en ny megafabrik för fossilfritt stål byggas i Luleå-Boden-området Svartbyn i Norrbotten. Produktionsstart väntas till 2024, och när fabriken nått sin fullskaliga produktionstakt ska fabriken producera 5,5 miljoner ton fossilfritt stål per år. H2 Green Steel kommer att drivas under ledning av Henrik Henriksson, Scanias avgående vd.

Fabriken ska bli ett helt integrerat, digitaliserat och automatiserat stålverk, och genom att samla råvaror, förnybar energi, lokal expertis och AI strävar bolaget efter att minska koldioxidutsläppen till noll.

Bolagets kunder kommer finnas inom flera segment, allt från fordon och industriell utrustning till vitvaror och möbler, och anledningen till att just Boden-Luleå valdes som plats för megafabriken beror på regionens unika förutsättningar för fossilfri stålproduktion. Här finns både tillgång till förnybara energikällor, högkvalitativ järnmalm, en stor hamn i Luleå och ett kluster av expertis inom metallurgi och stålproduktion.

Läs hela artikeln hos Metal Supply