Svenskt stål för klimatet

Den svenska stålindustrin står inför en enorm omställning. Hur ska det gå när ett stålverk som släpper ut sju tusen ton koldioxid om dagen ska bli fossilfritt?

SSAB:s stålverk är ett landmärke i Luleå. Masugnens rostiga rör reser sig mot skyn på Svartön, där Luleälven mynnar i Bottenviken. Kalla dagar står röken från skorstenarna som breda pelare upp mot himlen. Här rör sig solen liksom långsammare över himlavalvet. Gryningen glöder länge, sommarskymningen varar hela natten. På vintern är det stålverkets strålkastare som beslutsamt lyser upp polarnatten.

Det är här stålet tillverkas, gjuts ut och kapas i långsmala ämnen. Över sju tusen ton stål. Varje dag. Stål från SSAB och Sverige har byggt broar över Gula floden, rest skyskrapor i New York, och armerat folkhemmets förorter. Ett stålverk är på många sätt en symbol för människans betvingande av naturen. Att bryta malmen, smälta och rena den, gjuta och kapa.

Läs hela krönikan hos Dagens Arena