Svensk stålindustri glänser på Hannovermässan

Det svenska initiativet för fossilfri stålproduktion, HYBRIT, deltar i veckan på Hannovermässan där Sverige i år är partnerland. Även Höganäs är på plats för att presentera 3D-printade komponenter tillsammans med Electrolux.

Hannovermässan har i år över 6 000 utställare från 100 länder. En av dessa utställare är SSAB, LKAB och Vattenfall som är på plats för att berätta om HYBRIT, deras gemensamma projekt för fossilfri stålproduktion. Tanken är att använda vätgas istället för kol vid reduceringen och på så vis endast få vattenånga som utsläpp, istället för koldioxid. Initiativet har fått stor uppmärksamhet, såväl nationellt som internationellt. 

Läs hela artikeln hos Jernkontoret