Tre miljoner till solkraft

Det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material satsar tre miljoner kronor på att hitta bättre material för att ta tillvara solenergi.

– Målet med projektet är att slå världsrekord i att omvandla sol till el, säger Lars Gustavsson på Cleanergy i Åmål som leder projektet.

Stirlingmotorbaserad koncentrerad solkraft, så kallad Stirling CSP, är idag bäst på att omvandla sol till el, med en verkningsgrad på 32 procent. Tekniken bygger på att en parabolisk solfångare koncentrerar solstrålningen mot en mottagare som leder värmen vidare till en motor som kan omvandla värmen till rörelse och därmed generera el.

– För att öka verkningsgraden måste materialet i mottagaren kunna utstå höga temperaturer. Detta ställer höga krav på materialets förmåga att leda värme bra samtidigt som det ska kunna motstå till exempel brott, korrosion och krypning vid höga temperaturer, säger Lars Gustavsson.

Utöver Cleanergy deltar komponenttillverkaren Brogren Industries, gjuteriföretaget TPC Components och Sandvik Heating Technology samt avdelningen för Energiteknik vid Kungliga tekniska högskolan i projektet.

Sverige är världsledande inom metaller som motstår höga temperaturer, vilket ofta är den begränsande faktorn för effektivitet vid energiproduktion. Att kunna erbjuda ökad hållbarhet genom bättre material är ett mål för Metalliska material.

Läs om fler projekt från samma utlysning