Verktyg för accelererad utveckling av nästa generation avancerade höghållfasta stål (TORAD)

Laser-ultraljud (LUS) är en teknik med stor potential att användas av stålindustrin för material- och processutveckling. Ett tidigare projekt har utvecklat hårdvara för en mikrostruktursensor baserat på LUS-tekniken och demonstrerat användning för realtidsmätningar av kornstorlek under varmvalsning. Möjligheten att kunna övervaka kornstorlek direkt i processen öppnar helt nya möjligheter att styra varmvalsningsprocessen mot jämnare produktegenskaper. LUS har också integrerats i Gleeble-utrustningen (GLUS) vid Swerim vilket möjliggör realtidsstudier av mikrostrukturutveckling vid höga temperaturer. Denna GLUS-testbädd ger unika möjligheter att utforska och validera nya legeringskoncept och att förstå inverkan hur materialegenskaper utvecklas under processen.

Förväntade effekter och resultat

Projektet ska använda GLUS-testbädden och ett modellbaserat angreppssätt för att öka förståelsen för sambandet mellan egenskaper, mikrostruktur och process. De metoder som utvecklas i projektet ska appliceras för två tillämpningar med stort industriellt behov. En tillämpning är varmvalsning av HSLA -stål där termomekanisk valsning används med syfte att nå slutegenskaper med en kombination av hög hållfasthet och god slagseghet. Den andra tillämpningen avser kylda stål där syftet är att beskriva hur austenitstrukturen (kornstorlek och textur) kan optimeras för nå produktegenskaper som efterfrågas i slutanvändarled.

Planerat upplägg och utförande

Projektet är uppdelat i sju arbetspaket.

AP1: LUS/grain size model

AP2: LUS/anisotropy model

AP3: Case study #1 – role of Nb during recrystallisation of HSLA

AP4: Case study #2 - mechanical properties of quenched ultra-high strength steel

AP5:

AP6:

AP7: Dissemination

 

Koordinator: Swerim