Prediktiv rostfri fasdesign (PRoFasD)

Målet med detta projekt är att förbättra konkurrenskraften hos den svenska rostfria stålindustrin genom att de den tillgång till bästa möjliga digitala verktyg för forskning och legeringsutveckling. Termodynamisk modellering har på ett avgörande sätt bidragit vid utvecklingen av ett flertal nya svenska stållegeringar och har blivit ett oumbärligt verktyg i det dagliga arbetet med rostfri stålforskning. Projektet avser att bibehålla och stärka den unika position som svensk stålindustri har för utveckling av avancerade rostfria stål med ett antal starka parter som med gemensamma krafter kommer att arbeta för utveckling av verktyg för simuleringar och modellering.

Ett fokus för projektet kommer att vara balansen av matrixfaser i duplexa rostfria stål där de verktyg som nu finns tillgängliga inte ger ett korrekt svar och empiriska tilläggsfaktorer är nödvändiga. Fokus kommer även att vara på en bättre prediktering av sekundära faser som kan användas för utskiljningshärdning men annars skall undvikas för att bibehålla goda korrosions- och mekaniska egenskaper.

Förväntade effekter och resultat

Vid projektets slut kommer det att vara möjligt att med god säkerhet kunna prediktera temperaturen för anlöpning av duplexa rostfria stål i syfte att uppnå korrekt fasbalans samt korrekt kunna prediktera temperaturintervallen för utskiljning av sekundära faser. Man kommer även att verifiera prediktioner solidus - liqudus samt att kontrollera att genomförda förbättringar i fast fas inte negativt påverkar dem.

Planerat upplägg och utförande

Projektet är uppdelat i fjorton arbetspaket.

AP1a: Systemisation of current inaccuracies

AP1b: System re-assessment review

AP2a: Production of Phase 1 laboratory heats

AP2b: Laboratory nitriding at different aN

AP3a: Heat treatment

AP3b: Microscopy, quantitative analysis

AP3c: LSI/Special investigations

AP4a: Revision of thermodynamic descriptions

AP4b: Integration into database beta version

AP5: Limited Phase 2 supplementary heats

AP6a: Testing of database beta version

AP6b: Application in full-scale production

AP6c: Final refinement of database

AP6d: Dissemination and management

 

Koordinator: Swerim