Fabrication of a bimetal by combining casting and additive manufacturing (Combi-CAM)

Additiv tillverkning är en vedertagen metod för att producera komplexa produkter och komponenter. På grund av den låga produktiviteten och det höga råmaterialpriset begränsas tekniken till låga volymer och relativt små komponenter. Gjutning har däremot under lång tid använts för att producera stora volymer, men med begränsningen till relativt enkla geometrier. Genom att kombinera additiv tillverkning och gjutning skulle fördelarna från de båda processerna kunna nyttjas. Vidare skulle en kombination av dessa tekniker kunna användas för att tillverka bimetaller, vilket innebär att en komponent skulle bestå av ett eller flera material och därigenom få ett brett spann av egenskaper.

Förväntade effekter och resultat

Angreppssättet för konceptet är gjuta en superlegering och med hjälp av additiv tillverkning bygga en annan typ av superlegering ovanpå det gjutna materialet. För att detta koncept ska vara industriellt användbart krävs det att bindningens egenskaper säkerställs. Därför kommer projektet att genomföra avancerad karakterisering av både mikrostrukturen och de mekaniska egenskaperna.

Projektet kommer också att fastställa hur bimetallen ska värmebehandlas samt hur HIP-cykeln ska anpassas. I slutet av projektet kommer en demonstrator att tillverkas och utvärderas. Projektet förväntas bidra med ny kunskap som är av central betydelse för att kunna realisera robusta och högpresterande bimetallskomponenter till en försvarbar kostnad. Projektet bidrar även till ökade kunskaper om egenskaper av gjutet Haynes 282.

Planerat upplägg och utförande

Projektet är uppdelat i fem arbetspaket.

AP1: Report

AP2: Report

AP3: Report, samples and test results

AP4: Report and demonstrator

AP5: Final report

 

Koordinator: RISE Swecast

Projektets löptid: 2022-2024