Sustainable Aluminium Machining by new tooling system for less lubricoolant usage (SALMA)

Projektet SALMA ska uppnå förbättrad prediktering av bearbetning i aluminium, och radikalt reducera behovet av kylsmörjningssystem.

Aluminium har ansetts ”lättbearbetat” och har därför inte granskats gällande skärande bearbetbarhet. Processerna körs ofta med stora mängder vatten för att skölja bort spånor i skärzonen och korrelationen mellan skärbarhet och materialegenskaper är inte lika utforskade och välkända som inom stål.

Förväntade effekter och resultat

Projektet ska leverera en modell för denna korrelation och designa ett test för utveckling av effektiva och gröna bearbetningsalternativ. Ett grönt alternativ är en ny verktygslösning för optimerade kylsmörjningssystem och torrbearbetning. Med nya hållbarhetsmål kommer bearbetbarheten att rankas med ett index för både produktivitet och hållbarhet.

De nya lösningarna för hållbar bearbetning som utvecklas i SALMA kommer bidra till en förbättrad bearbetbarhet för Al-legeringar i spannet <12 wt.% Si-innehåll, lägre energiförbrukning genom nya högpresterande verktygslösningar, mindre kemikalieanvändning genom minimalsmörjsystem (MQL), mindre vattenanvändning genom torrbearbetning, rena spånor samt spånkompaktering vid maskinen för minskad hantering och transport, som sammantaget bidrar till en minskning av koldioxidutsläpp med ~30%.

Deltagande företag representerar aluminium-, verktygs- och komponenttillverkare och leverantör av kulsmörjsystem. Akademi och institut har spetskompetens inom materialmodellering och maskinbearbetning med industrifokus.

Planerat upplägg och utförande

Projektet är uppdelat i sju arbetspaket.

AP1: Current state, benchmarking

AP2: Materials characterization and properties

AP3: Test and tool design

AP4: Design of lubricoolant system

AP5: Demonstration and verification

AP6: Dissemination

AP7: Project coordination

 

Koordinator: Swerim

Projektets löptid: 2021-2024