ALuminium Sheet WIth high Secondary Content (ALSCRAM)

Projektet syftar till att besvara intresset för ökat sekundärt innehåll, helst med samma prestanda som primärbaserad aluminiummetall.

Aluminium används alltmer i olika branscher, allt från flyg- och rymdkomponenter till hushållsapparater, och är en mycket återvinningsbar metall. Endast 5% av energin för primärproduktion behövs för omsmlätning men de flesta semis, dvs. extruderingar och valsade produkter, kräver högt innehåll av primärmetall av kvalitets- och produktivitetsskäl.

Den betydande ökningen av primärproduktion de senaste åren bör leda till en betydande öning av sekundärt material när produkterna närmas sig end-of-life.

Idag är det dock inte möjligt att kombinera både hög formbarhet och högt innehåll av sekundärmaterial. Viktiga frågor är att förstå och hitta hållbara leveransströmmar för sekundärmetall, förmågan att producera halvfabrikat (i första hand plåt) med sekundärbaserad metall och förmågan att forma nya plåtkompomeneter.

Förväntade effekter och resultat

Projektets idé handlar om att förbättra resurseffektiviteten och minska koldioxidavtrycket genom att förbättra formbarheten hos plåt med stor andel sekundärmaterial.

Planerat upplägg och utförande

Projektet är uppdelt i fem arbetspaket.

AP0: Administration

AP1: Mapping secondary material flows

AP2: Alloy design criteria and principles

AP3: Practical alloy fabrication and formability tests

AP4: Dissemination of results