Ny ordförande för Swerim

Metallforskningsinstitutet Swerims nya styrelseordförande heter Martin Pei och återfinns till vardags i SSAB:s koncernledning som teknisk direktör. Han känner att han fattat ordförandeklubban i en period med vind i seglen för Swerims verksamhet.

‒ Behovet är stort av precis den kompetens som Swerim besitter och möjligheterna är dessutom stora till forskningsfinansiering på såväl nationell som europeisk nivå, konstaterar Martin Pei när han summerar läget och syftar förstås på den stora omställning som gruv- och stålindustrin just nu befinner sig i. 

Själv är Martin Pei i allra högsta grad delaktig i omställningen på flera nivåer. Han har under hela sin tid på SSAB arbetat med framtidsperspektiv och var den som ursprungligen fick idén till Hybrit-samarbetet och fossilfri framställning av stål. Hans tankar fick först fäste inom den egna koncernen SSAB men nyckeln var att även få med sig Vattenfall och LKAB.

‒ Allt ser ut enligt den ursprungliga plan jag efter initiala diskussioner föreslog med förstudie, pilotfas och sedan en demoanläggning innan den fullskaliga industriella produktionen. Skillnaden är att allt går betydligt mycket fortare än jag trodde från början. Det känns förstås jättespännande men naturligtvis med visst pirr i magen. Redan 2026 ska demoanläggningen i Malmfälten stå klar och det är nu vi går in i den mest spännande fasen.

Läs mer hos Swerim