Se föreläsningar om EU:s betydelse för fred och stålforskning

Med den fruktansvärda invasionen av Ukraina var det på Europadagen 9 maj extra viktigt att uppmärksamma och påminna om att den Europeiska unionen handlar om ett gemensamt fredssamarbete. Jernkontoret bjöd på lunchseminarium med tre föreläsningar om gemensam europeisk stålforskning och dess bakgrund. De uppskattade föreläsningarna finns att ta del av i efterhand.

Mathias Ternell, handelspolitisk direktör på Jernkontoret, inledde seminariet med en återblick på varför och hur den Europeiska kol- och stålgemenskapen (EKSG) bildades och hur den utvecklades.

Seminariets huvudpresentatör var Sven Sundberg, tidigare forskningschef på Jernkontoret och författare till rapporten Dokumentation av svenskt och finländskt deltagande i europeisk stålforskning – Jernkontorets roll i händelseutvecklingen.

Rachel Pettersson, forskningschef på Jernkontoret, avslutade seminariet med att beskriva utvecklingen av EU:s gemensamma kol- och stålforskning och det arbete som lett fram till ett av världens största forskningsprogram för stål, Clean Steel Partnership. 

Läs mer och se hela seminariet hos Jernkontoret