Svensk sand är bäst i 3D-printern

Nästan all sand som används till 3D-printing idag kommer från Mellaneuropa och framförallt från Tyskland. Men den svenska sanden fungerar bättre än den mellaneuropeiska sanden vid 3D-printing. Det konstaterar forskare från RISE och representanter från gjuteriindustrin i SANDBOX, ett nyligen avslutat projekt inom Metalliska material. Att använda svensk sand leder till lägre kostnader, mindre miljöpåverkan och högre kvalitet på produkterna.

3D-skrivarna tillverkas i Tyskland och säljs tillsammans med den sand som används där. Under leverantörens garantitid är printeranvändaren – ur affärsmässig synvinkel – tvungen att använda de material som leverantören bestämt. När nu garantitiden för de sandprintrar som används i den svenska industrin är på väg att löpa ut, öppnar det för ett byte av sanden. I samband med det har man inom projektet SANDBOX tittat på möjligheten att istället använda svensk sand i printrarna och fördelarna är många.

– Vi testade att köra med svensk sand i våra printrar under projektet och det fungerade alldeles utmärkt, berättar Robert Andersson, processteknisk chef vid Volvo GTO i Skövde. Den svenska sanden är av mycket bättre kvalitet. Produktkvaliteten blir bättre, formar och kärnor blir starkare och får bättre måttstabilitet. Dessutom kan vi dra ner bindemedelshalten. Närheten till leverantören är en annan viktig faktor för oss.

Läs mer hos RISE

 

Läs mer om projektet SANDBOX