Metalliska material beviljas en tredje etapp

Nu har det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material fått en tredje etapp beviljad. Metalliska materials tredje etapp kommer att löpa mellan 2020–2022.

– Skönt att få beskedet. Efter två etapper och en grundlig utvärdering är vi väl förberedda för att fortsätta med en tredje, säger Gert Nilson, programchef för Metalliska material.

De första strategiska innovationsprogrammen – däribland Metalliska material – har nu funnits i drygt sex år och genomgick under 2019 en omfattande utvärdering. Utvärderingen visade att programmen generellt lyckats mycket väl. De första sex åren har stärkt såväl medverkande företag som forskningsutförare och måluppfyllelsen är över förväntan.

Utvärderingen av Metalliska materials första två etapper visade att dessa etapper har varit framgångsrika och gjort att programmet kunnat nå många av sina mål. Framför allt har programmet lyckats stärka konkurrenskraften hos innovationsområdets företag och föra forskningsutförare och företag närmare varandra.

– Programmen bidrar till ökade kunskaper, utveckling av viktiga områden, nya samarbeten och till att företag satsar på forsknings- och innovationsverksamhet i Sverige. Det är något som vi behöver fortsätta att satsa på, säger Darja Isaksson, generaldirektör för Vinnova.

Inför den nu godkända Etapp 3 så har Metalliska materials strategiska agenda Nationell samling kring metalliska material uppdaterats med aktuella möjligheter och utmaningar. Målet för Etapp 3 är att få ut mesta möjliga av det nu etablerade arbetssättet och det goda momentum programmet har byggt upp under de två första etapperna. Detta kommer att göras genom att dels bygga vidare på de satsningar från de första etapperna som visat sig ha potential, dels inleda satsningar inom de nya områden den uppdaterade agendan tar upp.