Grönt stål kan revolutionera järn- och stålindustrin

Sverige vill bli först i världen med storskalig produktion av fossilfritt stål. Det skulle kunna revolutionera järn- och stålindustrin som idag står för sju procent av världens växthusgasutsläpp. Men vilka förutsättningar har Sverige att hävda sig i den globala konkurrensen?

– Sverige ligger långt fram och har många viktiga förutsättningar att bli ett föregångsland kring fossilfritt stål, säger Anders Werme, IVA-ledamot, docent i produktionsteknik med fokus på gruv- och stålindustrin. Anders har även haft ledande positioner inom svensk och internationell stålindustri i över 35 år, på bland annat på SSAB och Arcelor Mittal.

Gruv- och stålindustrin är en av de branscher som idag släpper ut störst mängder växthusgaser. Om man räknar in hela tillverkningskedjan, från brytning av järnmalmen till färdig produkt, står världens stålproduktion för ungefär sju procent av mänsklighetens totala fossila utsläpp. En stor del av dessa uppstår vid förbränningen av det kol som används som reduktionsmedel i masugnarna där järnmalmen renas från syre för att kunna förädlas till stål. Behovet av satsningar på att utveckla metoder för att tillverka stål som ger mindre fossila utsläpp, eller inga alls är därför stort. Det kan visa sig bli en avgörande pusselbit för att åstadkomma de utsläppsminskningar som satts upp i Paris-avtalet.

– Och här finns idag flera olika huvudspår som man kan ta, säger Andres Werme.

Läs hela artikeln hos IVA