Stipendier: Hasse Fredrikssons stipendium

Ett årligt stipendium med syfte att stimulera till att goda forskningsresultat inom området metallers gjutning och stelning publiceras i välrenommerade tidskrifter.

Med anledning av professor emeritus Hasse Fredrikssons sjuttioårsdag instiftade Jernkontorets teknikområde 24, Gjutning och stelning (TO 24) den 25 september 2009 ett stipendium i hans namn.

Hasse Fredrikssons stipendium ska stimulera till att goda forskningsresultat inom området metallers gjutning och stelning publiceras i välrenommerade tidskrifter.

Stipendiet utdelas till huvudförfattaren alternativt till person som forskat och publicerat inom ett område under en följd av år. Stipendiaten verkar vid högskola, universitet, forskningsinstitut eller industriföretag i de nordiska länderna.

Stipendiet utdelas en gång per år. Utannonsering sker på Jernkontorets webbplats och genom brev till utvalda högskolor, institut och forskningsinstitut. Stipendiaten utses av en stipendiekommitté bestående av professorn med inriktning gjutning och stelning vid KTH, ordföranden för TO 24, Hasse Fredriksson och Jernkontorets forskningschef för TO 24.

Bilden visar två nyckelpersoner i det svenska Starfighterexperimentet: Från vänster: Professor Hasse Fredriksson (KTH), Rolf Jönsson (projektledare Rymdbolaget). Anordningen längst till vänster på bordet är en metallsmältningsugn som användes på sondraketer. Bilden togs i Rymdbolagets första lokaler i Stockholmstrakten på Tritonvägen 27 i Solna.

Läs mer och ansök på www.jernkontoret.se

Hasse Fredrikssons stipendium