Färdplan från Ramp-UP

Sedan 2016 har projektet Ramp-UP drivits inom SIP Metalliska material. Syftet har varit att ta fram en färdplan för en snabb och konkurrenskraftig industrialisering inom additiv tillverkning (AM) av metall i Sverige. Nu finns färdplanen att ladda ner.

Färdplanen fokuserar på den svenska kompetensen och styrkorna, där Sverige har potential att ta en världsledande roll på detta område. Färdplanen har skapats med direkt imput från den svenska industrin och fokuserar på AM av metalliska material och komponenter. Fokus ligger på att skapa kompetensområden inom AM i Sverige samt att flytta den svenska industrin från att vara en mindre användare av metallisk AM till att bli en industriell användare av AM, som utnyttjar tekniken för industriell tillverkning fullt ut.

Färdplanen finns för nedladdning här

Ramp-up färdplan