Nuläget för additiv tillverkning av metaller i Sverige – Kartläggning från Ramp-UP

Nu finns den kartläggning av additiv tillverkning av metaller som genomförts inom projektet RAMP-UP tillgänglig för läsning och nedladdning.

Rapporten innehåller en översiktlig utforskning av nuläget för de flesta områden av metallisk additiv tillverkning. Den visar att allt fler anammar tekniken, t.ex. är flertalet universitet och institut aktiva inom området. Därutöver har arenor bildats och samarbetsprojekt skapats vilket ytterligare har hjälpt användningen på traven.

Rapporten utforskar bland annat flygindustrin, medicinteknik, energi och verkstadsindustri för att identifiera utmaningar och drivkrafter för att kunna nå den additiva tillverkningens fulla potential. Rapporten fokuserar på Sverige, men ger också en utblick i Europa och resten av världen.

Läs rapporten i sin helhet här.

Sedan 2016 har projektet Ramp-UP drivits inom SIP Metalliska material. Syftet är att ta fram en färdplan för en snabb och konkurrenskraftig industrialisering inom additiv tillverkning (AM) av metall i Sverige. I ett första steg har projektet kartlagt nuläget, utvecklingstrender och nyckelaktörer för och inom additiv tillverkning av metalliska material och komponenter.

Industrialiseringen av AM startade med tandvårdsprodukter och medicinska implantat som sedan följdes av flygindustrin. I dagsläget har fullskaleproduktion redan kommit igång inom olika områden vilket lett till ett ökat behov av forskning på flera TRL-nivåer och olika ämnesområden.

Nuläget

Tack vare lager-på-lager metoden som AM bygger på kan nya geometrier och funktioner, som varit omöjliga med konventionella metoder, möjliggöras och utnyttjas. Till exempel tillåts mer komplexa former, produkter med rörliga delar kan tillverkas som en enda komponent, tillverkning av enheter skräddarsydda för individuella ändamål och lägre vikt genom optimerad topologi och gitterstrukturer. Metoden kommer dock även med en del begränsningar.

Ett kritiskt problem där metallisk AM skiljer sig från polymer (plast) AM är de stödstrukturer som trycks tillsammans med komponenten. Stödstrukturer i polymer är ofta lätta att avlägsna men stödstrukturer i metall kan vara svåra och ibland omöjliga att ta bort. Formgivning för metallisk AM särskiljer sig alltså från polymer och att t.ex. undvika stödmaterial spelar en stor roll.

Vad gäller materialet ligger Sverige bra till med en hög kunskapsnivå i pulverteknik och en stark position i pulvertillverkning (runt 25 % av världsmarknaden). Dock är antalet legeringar begränsade och uppfyller inte behoven för många slutanvändare.

Utmaningar

Utmaningarna skiljer sig mellan olika aktörer och tekniska områden. Men några stora gemensamma utmaningar inkluderar att förbättra processens robusthet, att alla AM tillverkade komponenter i en serie håller samma kvalité. Rätt kompetens saknas ofta och brist på standarder, certifieringsvägar och råmaterial utgör ett hinder som saktar ner takten på industrialiseringen. Vidare saknas erfarenhet och utbildning kring formgivning anpassad för metallisk AM tillverkning. Tekniken har även fått kritik för att vara både långsammare och dyrare än konventionell teknik.

Möjligheter

Svensk industri har en stark tradition av avancerade nisch-produkter på hög teknologisk nivå. Dessa typer av produkter lämpar sig väl för AM då tekniken kan skänka mervärde både till produkten och systemen. Mervärdet kan komma från, bl.a., innovativ design, skräddarsydda material och en hållbar tillverkning. Sverige har globalt stora fördelar i en stark primär industri, ledande IT- och telekommunikations företag samt hög expertis inom systemen.

Klicka här eller på bilden för att ladda ner rapporten i pdf-format.

Projektet Ramp-UP har kartlagt nuläget, utvecklingstrender och nyckelaktörer för en industriell implementering av AM för metalliska material och komponenter. Utifrån kartläggningen kommer de viktigaste forsknings- och innovationsfrågorna identifieras och prioriteras. Slutmålet är en färdplan som innehåller aktiviteter och åtgärder att genomföra för att Sverige ska kunna nå en ledande ställning inom industriell AM av metall.

Läs mer om Ramp-UP här.