Behov och utmaningar gällande materialförsörjning för en hållbar industri – Slutrapport

Hållbar tillgång till metalliska material och råvaror är viktiga framgångsfaktorer för svensk industri. Målet med detta projekt var att besvara frågan hur en utlysning inom området ”Materialförsörjning för en Hållbar Industri” bör vara inriktad och avgränsad för att stimulera till de projekt som bäst stödjer utvecklingen mot en hållbar materialförsörjning i metallindustrin.

Angreppssättet var att kartlägga och prioritera forsknings- och utvecklings-behov på materialförsörjningssidan för att möta utmaningar och ta vara på möjligheter i området Hållbar Industri1. Exempel på förutsättningar för en hållbar materialförsörjning är hållbar produktion, materialanvändning, återvinning och cirkularitet.  

Projektet Förstudie: Behov och utmaningar gällande materialförsörjning för en hållbar industri släpper nu sin slutrapport.

Rapporten finns för nedladdning här