Modifierade materialströmmar i värdekedjan för additiv tillverkning (RECIRCLE)

En mycket uppskattad fördel med additiva tillverkningsprocesser är resurseffektiviteten. Till skillnad från konventionella tillverkningstillsätts material endast där det behövs. Dock är användningen av råmaterial mindre effektiv än den skulle kunna vara, även för AM-processer. Exempelvis är det endast en begränsad del av det pulver som används i varje cykel i pulverbäddsprocessen som smälts för printning av slutprodukten. Oanvänt pulver återanvänds i påföljande cykler när så är möjligt.

Brist på kunskap om kvalitetsförsämringen efter varje produktionscykel resulterar dock i att antingen endast jungfruligt pulver används eller omfattande pulver- och materialkarakterisering under AM-tillverkning av komponenter med höga krav. Dessutom krävs stödstrukturer för komponenter med komplex design, vilka sedan blir materialavfall av hög kvalitet.

Förväntade effekter och resultat

Målet med projektet RECIRCLE är att öka resurseffektiviteten genom en metodologi baserad på livscykelanalys (LCA) för optimering av avfallsflöden från AM (använt pulver, printade stödstrukturer, misslyckade komponenter, etc.). Detta kommer att leda till en övergång från en linjär till en cirkulär ekonomi för AM. Förbrukat material i identifierade avfallsflöden återbrukas under projektet. Detta tillvägagångssätt utnyttjar metallresurserna till fullo och minskar behovet av utvinning av naturresurser. Med fokus på att förbättra hållbarheten inom värdekedjan för AM med metallpulver, möjliggörs teknologins fulla nytta för tidiga användare i Sverige.

Koordinator: Chalmers

Projektets löptid: 2022 - 2025