Utveckla kostnadseffektiva metalliska material för fastoxidceller för ett elektrifierat samhälle (FastOx)

I samband med elektrifieringen av ett hållbart samhälle kan SOC (Solid Oxide Cell)-, och särskilt Solid Oxide Electrolysis Cell (SOEC) -teknologin, bli ett viktigt komplement till produktionen av intermittent förnybar el. SOEC-teknologin kan således användas för att balansera belastningen i elnäten. Dessutom kan SOEC-teknologin producera vätgas för stålindustrin, transportsektorn samt kolväten och andra ämnen för den kemiska industrin. Projektet mål är att utveckla en mer kostnadseffektiv SOC-teknologi.

Kommersialiseringen av SOC-tekniken bromsas framför allt av hög kostnad och kort livslängd, till stor del beroende på de metalliska bipolära plattor (interconnects) som är en central del av teknologin.

Förväntade effekter och resultat

Projektets mål är att ersätta de dyra specialstål som för närvarande används med billigare stål som skyddas av en beläggning. Beläggningen ökar SOC-systemets livslängd genom att blockera bildandet av sexvärt krom, genom att minska de bipolära plattornas oxidationshastighet samt genom att minska deras elektriska resistans. Projektet kommer att stärka den svenska stålindustrin genom att projektpartnerna blir mer konkurrenskraftiga och kan öka sin försäljning till SOC-utvecklare. en kostnadseffektiv SOC-teknik kan dessutom hela den svenska stålindustrin dra nytta av eftersom SOEC teknologin kan producera den vätgas som krävs för övergången till en hållbar stålproduktion.

Planerat upplägg och utförande

Projektet är uppdelat i tre arbetspaket.

AP1: Alloys

AP2: Coatings

AP3: Testing

 

Koordinator: Chalmers Tekniska Högskola

Projektets löptid: 2021 - 2024