Nytt kall sammanfogningsteknik för temperaturkänsliga substrat och komplexa små geometrier (E-joint)

Metalliska material spelar en viktig roll för lösning av aktuella utmaningar inom till exempel omställning av transportsektorn samt generering och lagring av hållbara energislag. Ökande krav på metallernas hållfasthet, seghet och hållbarhet kan uppnås bland annat genom legering, mekanisk, termisk eller termomekanisk behandling. Dessa metoder skapar skräddarsydda mikrostrukturer med överlägsen prestanda under användning. Dessa mikrostrukturella tillstånd är dock ofta metastabila och därför särskilt känsliga för förhöjda temperaturer. Därför krävs anpassning av tillverknings- och särskilt sammanfogningsteknik.

Förväntade effekter och resultat

Projektet fokuserar på metall-till-metall-sammanfogning vid temperaturer under 100° C för att skapa komplexa rumsliga strukturer av temperaturkänsliga metaller i millimeter- upp till mätarskalan. Deponering av ett kontinuerligt metallskikt över två eller flera ursprungligen separata delar ger fogar utan skadlig påverkan från förhöjd temperatur, som annars kännetecknar svetsning och hårdlödning.

 

Koordinator: Tekniska högskolan i Jönköping

Projektets löptid: 2021 - 2022